Onze oplossingen

Eigenaar

Een volledige bescherming van je woning en inboedel met een uitgebreide bijstand.

Huurder

Een volledige bescherming van je inboedel. Kies je voor de optie ‘Vervanging in nieuwwaarde’ dan worden je roerende goederen vergoed in nieuwwaarde, ongeacht de leeftijd van het goed.

Verhuurder

Waterschade, glasbreuk en onroerende schade zijn gedekt. Kies je voor de optie ‘Waarborg Alle risico’s’ dan ben je beschermd tegen schade aan de verzekerde goederen als gevolg van plotse, onvoorzienbare en toevallige gebeurtenissen.

Familiale burgerlijke aansprakelijkheid

Verzeker alle leden van je gezin voor schade die ze aan derden berokkenen. Heb je zelf schade? Dan kan je beroep doen op de waarborg rechtsbijstand.

Voordelen van ACM Insurance

 • Uitgebreide waarborgen

  Onze basiswaarborgen bieden een uitgebreide dekking voor diverse vormen van schade: brand, storm, hagel, sneeuwdruk, werking van elektriciteit, glasbreuk, waterschade…

 • Optie 'Waarborg Alle risico's'

  Een toestel, meubel of voorwerp kapot in je woning? Een muur, dak, verwarmingssysteem, poort beschadigd door een ongeval bij je huurders? Waar andere verzekeraars stoppen, gaat onze ‘Waarborg Alle risico’s’ verder. Je bent beschermd tegen schade als gevolg van plotse, onvoorziene of toevallige gebeurtenissen.

 • Optie 'Vervanging in nieuwwaarde'

  Ongeacht de leeftijd vergoeden wij het verlies van roerende goederen in nieuwwaarde, op voorwaarde dat ze nog werkten op het moment van het schadegeval.

 • Optie 'Herstelling huishoudelijke en audiovisuele apparaten'

  Wij regelen de herstelling van je wasmachine, tv-toestel of andere apparatuur van 2 tot 5 jaar oud en een aankoopwaarde van meer dan € 200. Afspraak binnen de 24 uur. Kosten, onderdelen en werkuren inbegrepen. Is herstelling niet meer mogelijk? Dan bieden we je een financiële compensatie aan die gelijk is aan de 'nieuwwaarde’ van het toestel.

 • Uitgebreide bijstand

  Ongeacht de formule waarvoor je kiest, beschik je over een uitgebreide bijstand. Onze specialisten zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar en helpen je meteen verder. Slotenmaker, loodgieter, herhuisvesting, opslag van meubelen... je woningverzekering biedt een uitgebreid dienstenpakket.

Nuttige documenten

Algemene voorwaarden

Gelieve dit document te raadplegen alvorens een contract te ondertekenen.

Informatiefiche

Gelieve dit document te raadplegen alvorens een contract te ondertekenen.

Segmentatiebeleid

Hier vind je een overzicht van de segmentatiecriteria waarmee rekening wordt gehouden bij de beoordeling van een risico woningverzekering en familiale burgerlijke aansprakelijkheid. Deze criteria spelen een doorslaggevende rol bij onze beslissing inzake acceptatie en tarifering en bij de risicobeoordeling tijdens de looptijd van het contract.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons op 081 70 20 20