Wettelijke vermeldingen

Algemene informatie

Identificatie

ACM Belgium NV, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, is een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht die erkend is voor het uitoefenen van de activiteiten « Niet-Leven », namelijk de takken 1a, 2, 3, 8, 9, 10a, 13, 16 en 17.

ACM Belgium NV
RPR 0428.438.211, Brussel
Bank: BE43 3101 9596 0601
Onderneming erkend door de Nationale Bank van België onder code 0964

ACM Belgium Life NV Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, is een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht die erkend is voor het uitoefenen van de activiteiten « Leven », namelijk de takken 1a, 2, 21, 22, 23, 26 en 27.

ACM Belgium Life NV
RPR 0403.217.320, Brussel
Bank: BE31 9540 1981 8155 
Onderneming erkend door de Nationale Bank van België onder code 0956

De rubrieken die op de website acm.be beschikbaar zijn, bieden een overzicht van de aangeboden producten. De partijen zijn alleen gebonden door de Belgische wetten en de algemene en bijzondere voorwaarden die erop betrekking hebben. Contacteer ons voor meer informatie.

Hosting

De hosting van deze website wordt uitgevoerd door de Maatschappij Euro-Information, Vereenvoudigde Aandelenvennootschap met een kapitaal van €53 212 140, ingeschreven in het "Registre du Commerce et des Sociétés" (Handels- en Vennootschapsregister) van Straatsburg onder het nummer B 312 730 674, en die haar maatschappelijke zetel heeft in Straatsburg (F- 67000), 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen. Telefoonnummer: 00 33 (0)3 88 14 88 14

Hypertext links

ACM Belgium NV en ACM Belgium Life NV machtigen elke website of elk ander medium om deze website te vermelden of om een hypertext link te plaatsen die op het adres van www.acm.be gericht is.
De machtiging tot plaatsing van een link is geldig voor elk medium, met uitzondering van die welke informatie verspreiden die onwettig is, van politieke, religieuze, pornografische, xenofobe aard, of die de gevoeligheid van de meesten kunnen aantasten.

Waarschuwing

ACM Belgium NV en ACM Belgium Life NV behouden zich het recht voor op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van deze site te wijzigen of bij te werken.

Beleid inzake belangenconflicten

De wetgeving « Twin Peaks II », in werking getreden op 30 april 2014, eeft tot doel de consument beter te informeren en te beschermen op het gebied van verzekeringen.
In het bijzonder legt die de verzekeraars op om hun beleid inzake belangenconflicten mee te delen. Bij ACM Insurance, zijn maatregelen getroffen om het risico van belangenconflicten zoveel mogelijk uit te schakelen. Om kennis te nemen van ons beleid: Klik hier

Voor meer informatie betreffende dit beleid kunt u contact opnemen met onze compliance officer via e-mail naar complianceoffice@acm.be of compliance-life@acm.be.