Ben je niet tevreden?
Dan horen we dat graag van jou!

We streven er naar om de beste dienstverlening te bieden aan onze verzekerden. Ben je ontevreden over iets, laat het ons dan zeker weten! Jouw feedback biedt ons de kans om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren en beter aan jouw verwachtingen te voldoen.

Voor wie?

Voor iedereen, het maakt niet uit of je kandidaat-verzekeringnemer, verzekeringnemer, verzekerde, begunstigde of benadeelde derde bent.

Hoe?

Neem contact op met je gebruikelijke contactpersoon
Ben je niet tevreden? Dan willen we daar graag iets aan doen! Je verzekeringsadviseur in het agentschap, de beheerder van je schadegeval of elke andere contactpersoon in onze onderneming zal er alles aan doen om je ontevredenheid weg te nemen. We bezorgen je de nodige informatie en komen in de meeste gevallen tot een oplossing binnen de normale beheersprocedure.
Ben je niet tevreden?
Kan je gebruikelijke contactpersoon geen bevredigende oplossing vinden binnen de normale beheersprocedure van je overeenkomst of wens je de rechtstreekse interventie van de Verantwoordelijke voor het Klachtenbeheer van de onderneming, dan kan je een klacht indienen bij deze verantwoordelijke.
 
Je kan je klacht sturen naar:
  • Via de post: ACM Insurance, Verantwoordelijke voor het Klachtenbeheer, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel
  • Via e-mail: complaints@acm.be (verzekeringen niet-leven) of complaints-life@acm.be (verzekeringen leven)

Behandeling van je klacht

De Verantwoordelijke voor het Klachtenbeheer zal je situatie snel en objectief onderzoeken. Hij verbindt er zich toe om je binnen een maand na ontvangst van je klacht een definitief antwoord te geven. Lukt dit niet binnen deze termijn, dan laat hij je schriftelijk weten welke elementen eventueel verder onderzocht moeten worden.

Blijf je het oneens?

Mocht je niet tevreden zijn over het schriftelijke antwoord van de onderneming of de behandeling van je klacht, of wens je zijn rechtstreekse interventie, dan kan je je wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen. Deze bemiddelingsdienst is er om geschillen tussen consumenten en verzekeringsondernemingen te onderzoeken en op te lossen.
 
Gegevens Ombudsman van de Verzekeringen:

Beleid klachtenbeheer

Om een eerlijke, onafhankelijke en efficiënte behandeling van je klachten te garanderen, heeft ACM insurance een beleid voor klachtenbeheer opgesteld.

Download het beleid inzake klachtenbeheer (verzekeringen niet-leven) [PDF - 1,4 mb]