Op maat, volgens je eigen wensen

 1. Ons Uitvaartplan is een levenslange overlijdensverzekering met een vast kapitaal. Je bepaalt zelf het verzekerde kapitaal tussen € 2.500 en € 12.000.
 2. Onze calculator laat je toe om de kosten van de begrafenis, zoals jij die voor ogen hebt, te schatten op basis van verschillende opties. De gemiddelde kost van een begrafenis in België bedraagt momenteel ongeveer € 5.000.
 3. Tenzij je kiest voor een éénmalige premiebetaling kan je kiezen voor indexatie van het kapitaal. Hierdoor worden de premies en het verzekerde kapitaal jaarlijks verhoogd met 2%, 3% of 4% (met een absoluut maximum van € 12.000). Zo groeit het verzekerde bedrag van je plan mee met de prijsstijgingen op de markt.

Bij overlijden

Bij overlijden van de verzekeringsnemer wordt het verzekerde bedrag uitbetaald aan de begunstigde(n). Om de betaling te regelen, dienen zij contact op te nemen met verzekeringstussenpersoon Beobank of rechtstreeks met ACM Belgium Life NV. Zorg ervoor dat je hen op de hoogte brengt van het bestaan van jouw Uitvaartplan.

Uitsluitingen

Er zal geen uitkering gebeuren in geval van overlijden tijdens de wachttijd van 90 dagen vanaf de ingangsdatum van het contract. Deze wachttijd is evenwel niet van toepassing in geval van een overlijden door ongeval. Bepaalde risico's, waaronder overlijden door zelfmoord gedurende het eerste jaar na de ingangsdatum van het contract, zijn uitdrukkelijk uitgesloten. De verzekeraar kan ook weigeren tussenbeide te komen indien de medische verklaringen niet overeenkomen met de werkelijke gezondheidstoestand van de verzekerde op het moment van het afsluiten van het contract. Meer details hierover vind je in de algemene voorwaarden.

Voordelen van ACM Insurance

 • Kies volledig vrij je begunstigden

  De begunstigden van het contract kunnen door jou worden gekozen. Het kunnen familieleden of mensen uit je omgeving zijn. Je kan ook een begrafenisonderneming als begunstigde aanduiden.

 • Een begrafenis volgens jouw wensen

  Bloemen, muziek, kist... Om je dierbaren te begeleiden, kan je je wensen opschrijven in een document "Laatste Wensen" dat wordt overhandigd aan de begunstigde(n) van je contract. Hij of zij zal/zullen er zo voor zorgen dat jouw begrafenis overeenkomt met wat jij in gedachten hebt.

For the developpers:
Mobile : ouvrir plusieurs onglets (by default)
Mobile : ne pas ouvrir plusieurs onglets
Desktop : Ajout des arrows (by default)
Desktop : Enlèvement des arrows

Productkenmerken

Je kan het Uitvaartplan afsluiten als je tussen de 18 en 80 jaar oud bent. Voor de acceptatie van het risico baseert de verzekeraar zich op de gezondheidsverklaringen van de verzekerde en kunnen aanvullende vragenlijsten en/of medische onderzoeken gevraagd worden.

Nuttige documenten

Algemene voorwaarden

Gelieve dit document te raadplegen alvorens een contract te ondertekenen.

Financiële infofiche

Gelieve dit document te raadplegen alvorens een contract te ondertekenen.

Brochure

Gelieve dit document te raadplegen alvorens een contract te ondertekenen.

Klachten

Je kan met elke klacht over dit product en/of de ermee verbonden diensten terecht bij:

 • je Beobank kantoor of bij de klantenservice van Beobank op +32 (0)2 620 27 17 of via contactinfo@beobank.be
 • bij de klantenservice van ACM Insurance, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel of via complaints-life@acm.be
 • bij de Ombudsman van de Verzekeringssector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per fax op 02/547.59.75 of via info@ombudsman-insurance.be.

Ontdek onze andere verzekeringen