Beleggen via je levensverzekering

Een levensverzekering kan meerdere financiële doelstellingen dienen. Je kan er een reserve of een aanvullend pensioen mee opbouwen of je kan in een specifiek doel beleggen. Maar een levensverzekering kan ook integraal deel uitmaken van je successieplanning en je de mogelijkheid bieden om een deel van je kapitaal aan één of meerdere begunstigden over te dragen - niet alleen na je overlijden, maar ook bij leven.

Wat is een tak 23-levensverzekering?

Een tak23-levensverzekering is levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen. Je krijgt daarbij geen gewaarborgd kapitaal of intrest, maar je kan wel hopen op een potentieel hoger rendement. Je kiest vrij de verzekerde, de begunstigde(n) en  bijkomende waarborgen en je betaalt geen roerende voorheffing op de meerwaarde.

Waarom Beobank Patrimonial?

Beobank Patrimonial van ACM Belgium Life NV combineert de voordelen van een levensverzekering met die van een gediversifieerde belegging in hoogwaardige beleggingsfondsen. De combinatie en de verdeling van de fondsen worden bepaald op basis van je beleggersprofiel. Je bouwt daarmee een toegankelijk kapitaal op en profiteert van een rendement dat overeenstemt met je beleggingsdoelstellingen en de markttrends.

Goed kiezen

Aangezien ze aan meerdere doelstellingen kan beantwoorden, heeft een levensverzekering zeker een plaats in elke beleggingsportefeuille. Onze informatiedocumenten helpen je om een fonds te kiezen dat overeenstemt met je beleggingsdoelstellingen en het financiële risico dat je bereid bent om te nemen. De beleggingsproducten zijn immers geen bankdeposito’s en ze worden ook niet gewaarborgd door Beobank NV|SA. De overdracht van een portefeuille is overigens onderworpen aan het successierecht en het regime van de voorbehouden erfgenamen.

Leg je winst- en verliesniveau vast

Met twee gratis automatische opties kan je je beleggingen beveiligen:

01 Take profit

Met deze optie kan je je winst beschermen. Je legt hierbij een niveau vast vanaf wanneer de meerwaarden van de fondsen moeten worden overgedragen (met een minimum van 5%, dat per schijf van 1% kan worden aangepast) en telkens wanneer die limiet wordt bereikt, worden de gerealiseerde meerwaarden automatisch naar een monetair fonds gearbitreerd.

02 Stop loss

Leg heel nauwkeurig het niveau vast tot waar je verliezen aanvaardt. Hierbij leg je zelf vrij - met een minimum van 10%, dat per schijven van 1% kan worden aangepast - de drempelwaarde van de waardevermindering van de fondsen vast. Zodra die (relatieve of absolute) drempelwaarde voor het waardeverlies wordt bereikt, worden de fondsen automatisch naar een monetair fonds gearbitreerd.

Voordelen van Beobank Patrimonial

 • Op jouw ritme

  Spaar en beleg op het ritme dat jou past, via éénmalige of periodieke stortingen.

 • Gediversifieerde belegging

  Afhankelijk van je beleggersprofiel heb je toegang tot diverse hoogwaardige beleggingsfondsen die in tak 23 zijn opgenomen.

 • Bescherm je naasten

  Duid een begunstigde aan in geval van overlijden. Bovendien kan je optionele waarborgen kiezen om je naasten nog beter te beschermen.

 • Fiscaal voordeel

  Geniet van het fiscaal regime van de levensverzekeringen. De meerwaarde op de gekozen beleggingsfondsen is vrijgesteld van roerende voorheffing.

For the developpers:
Mobile : ouvrir plusieurs onglets (by default)
Mobile : ne pas ouvrir plusieurs onglets
Desktop : Ajout des arrows (by default)
Desktop : Enlèvement des arrows

Productkenmerken

Het Beobank Patrimonial levensverzekeringscontract van ACM Belgium Life NV wordt aan je doelstellingen en je beleggersprofiel aangepast en biedt een gevarieerd gamma beleggingsfondsen aan. De verdeling tussen de verschillende fondsen zal afhankelijk zijn van je beleggersprofiel en je persoonlijke keuzen, rekening houdend met je financiële situatie en je doelstellingen voor de toekomst. Zo kan je je spaargeld verdelen afhankelijk van je behoeften en het resultaat dat je op termijn wil halen: je kan op elk moment ook je beleggingsdoelstellingen herzien.

Het Beobank Patrimonial-contract heeft als doel om een kapitaal op te bouwen of te valoriseren afhankelijk van je doelstellingen en beleggingshorizon op middellange of lange termijn, terwijl je gelijktijdig je dierbaren beschermt. Het Beobank Patrimonial-levensverzekeringscontract voorziet in geval van overlijden van de verzekerde de storting van de reserve van het contract aan de door jou aangeduide begunstigde(n).

Door diversiteit en flexibiliteit met elkaar te combineren, begeleidt het Beobank Patrimonial-contract je bij de samenstelling, de diversificatie of het beheer van je patrimonium alsook bij de overdracht van een kapitaal aan je dierbaren en de voorbereiding van je pensioen - en dit alles in een specifiek fiscaal kader.

Dit contract is onderworpen aan de Belgische wetgeving en moet krachtens deze wetgeving worden geïnterpreteerd. Elk geschil in het kader van deze polis zal aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken worden voorgelegd. Indien de verzekeringnemer buiten België is gevestigd, verklaren de partijen dat ze nu reeds voor het Belgisch recht kiezen indien de wet dit toelaat.

Nuttige documenten

Algemene voorwaarden

Gelieve dit document te raadplegen alvorens een contract te ondertekenen.

Beschikbare interne beleggingsfondsen Beobank Patrimonial

Gelieve dit document te raadplegen alvorens een contract te ondertekenen.

Klachten

Je kan met elke klacht over dit product en/of de ermee verbonden diensten terecht bij:

 • je Beobank kantoor of bij de klantenservice van Beobank op +32 (0)2 620 27 17 of via contactinfo@beobank.be
 • bij de klantenservice van ACM Insurance, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel of via complaints-life@acm.be
 • bij de Ombudsman van de Verzekeringssector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per fax op 02/547.59.75 of via info@ombudsman-insurance.be.