Om moeilijke tijden door te komen

Onze overlijdensverzekering dekt je voor je verplichtingen op korte termijn in verband met je lening op afbetaling. Overlijden, arbeidsongeschiktheid, ernstige ziekte. Geef jezelf en je gezin financiële zekerheid voor de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van je persoonlijke lening bij tegenslag. Kies afhankelijk van je beroeps- en gezinssituatie de verzekeringsdekking en het bedrag waarvoor jij en je echtgenoot of partner verzekerd willen zijn. Zo bepaal je de optimale verzekeringsdekking voor je persoonlijke situatie en behoeften.

Waarborgen

Overlijden

Het Credit Security Plan beschermt je in geval van overlijden. ACM Belgium Life NV betaalt op de dag van overlijden het verzekerde openstaande saldo van het termijnkrediet terug volgens de tabel met verzekerde bedragen. Je nabestaanden hoeven zich dus geen zorgen meer te maken over de terugbetaling van je lening. Het verzekerde kapitaal hangt af van je keuze, maar mag het bedrag van de lening niet overschrijden. Het vermindert maandelijks tijdens de looptijd van het contract.

Ernstige ziekte

Indien onderschreven als optie bij de hoofdwaarborg overlijden, komt deze dekking tussen in geval van een medische diagnose van een ernstige ziekte. ACM Belgium Life NV betaalt je het uitstaande kapitaal op de datum van de diagnose terug.

Arbeidsongeschiktheid

Ben je volledig arbeidsongeschikt? ACM Belgium Life NV betaalt je na een wachttijd van 60 dagen het verzekerde bedrag van de maandelijkse uitkeringen gedurende de hele betrokken periode terug. Afgesloten in combinatie met de hoofdwaarborg overlijden.
For the developpers:
Mobile : ouvrir plusieurs onglets (by default)
Mobile : ne pas ouvrir plusieurs onglets
Desktop : Ajout des arrows (by default)
Desktop : Enlèvement des arrows

Productkenmerken

Het Credit Security Plan kan vanaf 18 jaar onderschreven worden. Voor de waarborgen overlijden en ernstige ziekte mag je niet ouder zijn dan 70 jaar bij het onderschrijven van het contract en niet ouder dan 75 jaar op de eindvervaldag. Voor de waarborg werkonbekwaamheid mag je niet ouder zijn dan 65 jaar zijn op de eindvervaldag van je contract. Bij de onderschrijving van het verzekeringscontract kunnen enkele medische formaliteiten vereist zijn afhankelijk van je persoonlijke situatie en het te verzekeren kapitaal.

Nuttige documenten

Algemene voorwaarden

Gelieve dit document te raadplegen alvorens een contract te ondertekenen.

Financiële infofiche

Gelieve dit document te raadplegen alvorens een contract te ondertekenen.

Klachten

Je kan met elke klacht over dit product en/of de ermee verbonden diensten terecht bij:

  • je Beobank kantoor of bij de klantenservice van Beobank op +32 (0)2 620 27 17 of via contactinfo@beobank.be
  • bij de klantenservice van ACM Insurance, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel of via complaints-life@acm.be
  • bij de Ombudsman van de Verzekeringssector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per fax op 02/547.59.75 of via info@ombudsman-insurance.be.