Onze oplossingen

Burgerlijke aansprakelijkheid

Was je voertuig betrokken bij een ongeval? Onze wettelijk verplichte BA dekt alle schade aan derden. Bovendien kan je rekenen op onze uitgebreide bijstand met vervangwagen.

Mini Omnium Plus

Bovenop de dekkingen van de Mini Omnium geniet je van de waarborg Premium bij totaal verlies van je voertuig bij ongeval, ongeacht de aansprakelijkheid.

Mini Omnium

Brand, diefstal of poging tot diefstal, glasbreuk, natuurrampen, aanrijding met een dier? Dankzij de Mini Omnium ben je beschermd bij onverwachte gebeurtenissen.

Full Omnium

Een ongeval zonder derde? Vandalisme? Enkel materiële schade, zelfs zonder ongeval? De Full Omnium verzekert je voertuig en de inhoud ervan optimaal.

Voordelen van ACM Insurance

 • 2 keer 20% korting

  Heb je een elektrische of hybride auto? Dan krijg je bij ACM Insurance het eerste jaar 2 keer 20% korting op je autoverzekering. 20% korting op de jaarlijkse premie voor je BA-autoverzekering + 20% korting op de jaarlijkse premie voor je verzekering Full Omnium. De korting geldt enkel voor nieuwe autoverzekeringen waarvoor een offerte is opgemaakt in de periode van 10 april tot 30 september 2024.

 • Waarborg Premium

  Dankzij de formule Mini Omnium Plus vergoeden wij de verzekeringswaarde van je voertuig bij totaalverlies als gevolg van een ongeval, zelfs indien jij aansprakelijk bent.

 • Joker +

  Goed rijgedrag wordt beloond! Heb je een bonus-malus van -3? Met onze Full Omnium kan je 2 schadegevallen in fout hebben zonder dat dit gevolgen heeft voor je bonus-malusgraad.

 • Duurzame mobiliteit

  Geniet van een korting van 20% op de premie voor alle hybride en elektrische auto's.

 • Waarborg BOB

  Ben je BOB en veroorzaak je een ongeval met een voertuig van iemand anders? Dan is de veroorzaakte schade gedekt. Hetzelfde geldt als jouw voertuig, bestuurd door een BOB, schade oploopt. Onze waarborg Garantie BOB BA is inbegrepen in al onze contracten BA, Mini Omnium, Mini Omnium Plus en Full Omnium. Onze Garantie BOB Schade is in begrepen in de contracten Mini Omnium, Mini Omnium Plus en Full Omnium.

 • Aanhangwagens en caravans zonder extra kosten

  Iedere aanhangwagen van minder dan 750 kg is automatisch mee verzekerd. Weegt je aanhangwagen of caravan tussen de 750 kg en 3500 kg ? Laat het ons weten en we voegen het zonder extra kosten toe aan je contract.

Nuttige documenten

Algemene voorwaarden

Gelieve dit document te raadplegen alvorens een contract te ondertekenen.

Informatiefiche

Gelieve dit document te raadplegen alvorens een contract te ondertekenen.

Segmentatiebeleid

Hier vind je een overzicht van de segmentatiecriteria waarmee rekening wordt gehouden bij de beoordeling van een risico burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen. Deze criteria spelen een doorslaggevende rol bij onze beslissing inzake acceptatie en tarifering en bij de risicobeoordeling tijdens de looptijd van het contract.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons op 081 70 20 20