Onze oplossingen

Burgerlijke aansprakelijkheid

Was je voertuig betrokken bij een ongeval? De BA dekt alle schade aan derden. Bovendien kan je rekenen op onze uitgebreide bijstand met vervangvoertuig.

Mini Omnium

Brand, diefstal of poging tot diefstal, glasbreuk, natuurrampen, aanrijding met een dier? Dankzij de Mini Omnium ben je ook beschermd bij onverwachte gebeurtenissen.

Full Omnium

Een ongeval zonder derde? Vandalisme? Enkel materiële schade, zelfs zonder ongeval? De Full Omnium verzekert je voertuig en de inhoud ervan optimaal.

Voordelen van ACM Insurance

 • Uitrusting van de motorrijder

  Beschermende kledij of helm beschadigd? Dankzij de optie ‘Uitrusting van de motorrijder’ worden je kosten vergoed.

 • Overwintering

  Gebruik je je voertuig niet tussen 1 december en 31 maart, dan geniet je van een lagere premie.

 • Uitgebreide schadevergoeding

  Je voertuig verliest niets van zijn waarde tijdens de eerste 12 (Mini Omnium) of 24 (Full Omnium) maanden. Bij totaal verlies tijdens deze periode wordt de aangegeven waarde vergoed.

 • Maxi Assistance

  Kies voor een Full Omnium of voor een optie Maxi Assistance in de Mini Omnium en geniet van bijstand na een ongeval pech, brand, diefstal, poging tot diefstal of vandalisme. Maxi Assistance omvat ook bijstand aan personen.

Nuttige documenten

Algemene voorwaarden

Gelieve kennis te nemen van dit document alvorens een contract te onderschrijven.

Informatiefiche

Gelieve dit document te raadplegen alvorens een contract te ondertekenen.

Segmentatiebeleid

Hier vind je een overzicht van de segmentatiecriteria waarmee rekening wordt gehouden bij de beoordeling van een risico burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen. Deze criteria spelen een doorslaggevende rol bij onze beslissing inzake acceptatie en tarifering en bij de risicobeoordeling tijdens de looptijd van het contract.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons op 081 70 20 20