Onze oplossingen

Burgerlijke aansprakelijkheid

Was je voertuig betrokken bij een ongeval? De BA dekt alle schade aan derden. Bovendien kan je rekenen op onze 24u/24 en 7d/7 bijstand.

Mini Omnium

Brand, diefstal of poging tot diefstal, glasbreuk, natuurrampen, aanrijding met een dier? Dankzij de Mini Omnium ben je ook beschermd bij onverwachte gebeurtenissen.

Voordelen ACM Insurance

  • Uitrusting van de bestuurder

    Beschermende kledij of helm beschadigd? Dankzij de optie ‘Uitrusting van de bestuurder’ worden je kosten vergoed.

  • Bescherming van de bestuurder

    Ben je gevallen of was je betrokken bij een aanrijding? Dankzij de optie ‘Bescherming van de bestuurder’ komen wij tussen in de kosten bij de behandeling van je lichamelijke letsels.

  • Mini Omnium

    ACM Insurance biedt als één van de weinige verzekeraars een waarborg Mini Omnium aan voor bromfietsen, scooters en speed pedelecs.

Nuttige documenten

Algemene voorwaarden

Gelieve dit document te raadplegen alvorens een contract te ondertekenen.

Informatiefiche

Gelieve dit document te raadplegen alvorens een contract te ondertekenen.

Segmentatiebeleid

Hier vind je een overzicht van de segmentatiecriteria waarmee rekening wordt gehouden bij de beoordeling van een risico burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen. Deze criteria spelen een doorslaggevende rol bij onze beslissing inzake acceptatie en tarifering en bij de risicobeoordeling tijdens de looptijd van het contract.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons op 081 70 20 20