Segmentatiebeleid

Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid motorrrijtuigen

Hieronder vind je een overzicht van de segmentatiecriteria waarmee wij rekening houden bij de beoordeling van een risico Burgerlijke Aansprakelijkheid motorrijtuigen. Deze criteria zijn doorslaggevend bij het aanvaarden of niet van een specifiek risico, de tarifering en de omvang van de aangeboden dekking. Deze criteria kunnen eveneens een rol spelen bij de evaluatie van het risico tijdens de duur van het verzekeringscontract (wijziging, vermindering, verzwaring of opzegging).

Burgerlijke aansprakelijkheid auto

  Aanvaarding Tarifering Omvang waarborg
Leeftijd van de bestuurders
Dit criterium kan een impact hebben op het aantal schadegevallen en op de ernst ervan.
Anciënniteit van het rijbewijs van de bestuurders
De rijervaring van een persoon vermindert het risico op ongevallen. Een “beginnende” bestuurder loopt een groter risico op ongevallen dan een ervaren bestuurder van dezelfde leeftijd.
Antecedenten tijdens de 5 laatste jaren
Het aantal schadegevallen uit het verleden, de omstandigheden van vorige schadegevallen alsook verzwarende omstandigheden (intrekking van rijbewijs en/of veroordeling wegens alcoholintoxicatie of drugsgebruik, vluchtmisdrijf...) zijn indicatoren om de kans op toekomstige schadegevallen te evalueren.
Bonus-malusgraad
De bonus-malusgraad is een inschatting van het risico op ongevallen op basis van de rijervaring en het aantal schadegevallen uit het verleden. Hoe hoger de graad, hoe groter het risico op ongevallen.
Adres van de verzekeringnemer
De omgeving (platteland of stad) beïnvloedt de blootstelling aan het risico op ongevallen. Wij verzekeren bovendien enkel risico’s in België conform onze erkenning voor de BA-verzekering auto.
Kenmerken van het voertuig
De kenmerken van het voertuig (merk, model, vermogen, sportief karakter, carrosserietype, brandstof, verzekeringswaarde...) maken het mogelijk het gedrag van de bestuurder en het potentieel gevaar, welke beiden een invloed hebben op de ernst van schadegevallen, in te schatten.
Gebruik van het voertuig (gebruik, kilometerstand...) en beroep van de verzekeringnemer
Het gebruik van het voertuig (privé of professioneel) evenals het aantal afgelegde kilometers beïnvloeden het risico. Zo kunnen bepaalde types van professioneel gebruik onderhevig zijn aan een groter aantal schadegevallen.
Verzekeringspakket van de verzekeringnemer bij onze maatschappij
De afwezigheid van een vooraf bestaande relatie met de verzekeringnemer kan een impact hebben op het gerechtvaardigd vertrouwen van de verzekeraar. De verzekeringscontracten evenals schadewaarborgen auto’s, die al afgesloten werden door de verzekeringnemer, geven een overzicht van de algemene schade en verminderen het risico op fraude.
Opzegging van een contract door onze maatschappij of een andere verzekeraar of een risico verzekerd door het Tarificatiebureau
Deze criteria stellen ons in staat om het risico en de aanvaarding ervan in te schatten.
Betwiste zaken
Een procedure die werd opgestart tegen de verzekeringnemer ten gevolge van wanbetaling kan een impact hebben op de beoordeling van het risico en de aanvaarding ervan.

Rechtsbijstand auto

De aanvaarding van de waarborg Rechtsbijstand is afhankelijk van de aanvaarding van de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid motorrijtuigen. Het tarief wordt bepaald in functie van het gebruik van het voertuig.

Burgerlijke aansprakelijkheid motor

  Aanvaarding Tarifering Omvang waarborg
Leeftijd van de bestuurders
Dit criterium kan een impact hebben op het aantal schadegevallen en op de ernst ervan.
Anciënniteit van het rijbewijs van de bestuurders
De rijervaring van een persoon vermindert het risico op ongevallen. Een “beginnende” bestuurder loopt een groter risico op ongevallen dan een ervaren bestuurder van dezelfde leeftijd.
Antecedenten tijdens de 5 laatste jaren
Het aantal schadegevallen uit het verleden, de omstandigheden van vorige schadegevallen alsook verzwarende omstandigheden (intrekking van rijbewijs en/of veroordeling wegens alcoholintoxicatie of drugsgebruik, vluchtmisdrijf...) zijn indicatoren om de kans op toekomstige schadegevallen te evalueren.
Bonus-malusgraad
De bonus-malusgraad is een inschatting van het risico op ongevallen op basis van de rijervaring en het aantal schadegevallen uit het verleden. Hoe hoger de graad, hoe groter het risico op ongevallen.
Adres van de verzekeringnemer
De omgeving (platteland of stad) beïnvloedt de blootstelling aan het risico op ongevallen. Wij verzekeren bovendien enkel risico’s in België conform onze erkenning voor de BA-verzekering motorrijtuigen.
Kenmerken van het voertuig
De kenmerken van het voertuig (merk, model, vermogen, sportief karakter, carrosserietype, brandstof, verzekeringswaarde...) maken het mogelijk het gedrag van de bestuurder en het potentieel gevaar, welke beiden een invloed hebben op de ernst van schadegevallen, in te schatten.
Gebruik van het voertuig (gebruik, kilometerstand...) en beroep van de verzekeringnemer
Het gebruik van het voertuig (privé of professioneel) evenals het aantal afgelegde kilometers beïnvloeden het risico. Zo kunnen bepaalde types van professioneel gebruik onderhevig zijn aan een groter aantal schadegevallen.
Verzekeringspakket van de verzekeringnemer bij onze maatschappij
De afwezigheid van een vooraf bestaande relatie met de verzekeringnemer kan een impact hebben op het gerechtvaardigd vertrouwen van de verzekeraar. De verzekeringscontracten evenals schadewaarborgen auto’s en /of moto’s, die al afgesloten werden door de verzekeringnemer, geven een overzicht van de algemene schade en verminderen het risico op fraude.
Opzegging van een contract door onze maatschappij of een andere verzekeraar of een risico verzekerd door het Tarificatiebureau
Deze criteria stellen ons in staat om het risico en de aanvaarding ervan in te schatten.
Betwiste zaken
Een procedure die werd opgestart tegen de verzekeringnemer ten gevolge van wanbetaling kan een impact hebben op de beoordeling van het risico en de aanvaarding ervan.

Rechtsbijstand motor

De aanvaarding van de waarborg Rechtsbijstand is afhankelijk van de aanvaarding van de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid motorrijtuigen. Het tarief wordt bepaald in functie van het gebruik van het voertuig.

Burgerlijke aansprakelijkheid Scoot & Bike

  Aanvaarding Tarifering Omvang waarborg
Leeftijd van de bestuurders
Dit criterium kan een impact hebben op het aantal schadegevallen en op de ernst ervan.
Adres van de verzekeringnemer
De omgeving (platteland of stad) beïnvloedt de blootstelling aan het risico op ongevallen. Wij verzekeren bovendien enkel risico’s in België conform onze erkenning voor de BA-verzekering motorrijtuigen.
Kenmerken van het voertuig
De kenmerken van het voertuig (merk, model, vermogen, snelheid, brandstof, verzekeringswaarde...) maken het mogelijk het gedrag van de bestuurder en het potentieel gevaar, welke beiden een invloed hebben op de ernst van schadegevallen, in te schatten.
Gebruik van het voertuig (gebruik, kilometerstand...) en beroep van de verzekeringnemer
Het gebruik van het voertuig (privé of professioneel) evenals het aantal afgelegde kilometers beïnvloeden het risico. Zo kunnen bepaalde types van professioneel gebruik onderhevig zijn aan een groter aantal schadegevallen.
Verzekeringspakket van de verzekeringnemer bij onze maatschappij
De afwezigheid van een vooraf bestaande relatie met de verzekeringnemer kan een impact hebben op het gerechtvaardigd vertrouwen van de verzekeraar. De verzekeringscontracten evenals schadewaarborgen auto’s, die al afgesloten werden door de verzekeringnemer, geven een overzicht van de algemene schade en verminderen het risico op fraude.
Opzegging van een contract door onze maatschappij of een andere verzekeraar of een risico verzekerd door het Tarificatiebureau
Deze criteria stellen ons in staat om het risico en de aanvaarding ervan in te schatten.
Betwiste zaken
Een procedure die werd opgestart tegen de verzekeringnemer ten gevolge van wanbetaling kan een impact hebben op de beoordeling van het risico en de aanvaarding ervan.