Onze oplossingen

Solo

Vergoeding van de lichamelijke en materiële schade die jij, je huisdier(en) of of de personen voor wie je verantwoordelijk bent, aan derden berokkenen in het kader van je privéleven.

Gezin

Vergoeding van de lichamelijke en materiële schade die jij, iedereen die bij je inwoont, je huisdier(en), je kinderen die elders wonen tijdens hun studies of de personen voor wie je verantwoordelijk bent, aan derden berokkenen in het kader van je privéleven.

Voordelen van ACM Insurance

  • Rechtsbijstand inbegrepen

    Een geschil? Onze rechtsbijstand is gratis inbegrepen. We staan je bij tijdens de procedure, dekken je gerechtskosten en laten je de vrijheid om zelf een advocaat te kiezen. Onder bepaalde voorwaarden vergoeden we je ook indien de persoon die verantwoordelijk is voor je schade insolvabel wordt verklaard.

  • Wereldwijde dekking

    Op vakantie in het buitenland? Wij blijven aan je zijde. Met onze waarborg ‘Familiale burgerlijke aansprakelijkheid’ beschermt één enkel contract jou en je familie overal ter wereld.

  • Eigenaar van paarden

    Heb je een paard of een ezel? Vul je familiale verzekering aan met de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid ‘eigenaar van paardachtigen' die de schade dekt die door je dier is veroorzaakt.

Nuttige documenten

Algemene voorwaarden

Gelieve dit document te raadplegen alvorens een contract te ondertekenen.

Informatiefiche

Gelieve dit document te raadplegen alvorens een contract te ondertekenen.

Segmentatiebeleid

Hier vind je een overzicht van de segmentatiecriteria waarmee rekening wordt gehouden bij de beoordeling van een risico familiale burgerlijke aansprakelijkheid. Deze criteria spelen een doorslaggevende rol bij onze beslissing inzake acceptatie en tarifering en bij de risicobeoordeling tijdens de looptijd van het contract.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons op 081 70 20 20