Segmentatiebeleid

Woningverzekering en Familiale burgerlijke aansprakelijkheid

Hieronder vind je een overzicht van de segmentatiecriteria waarmee wij rekening houden bij de beoordeling van een risico Woning en Familiale Burgerlijke aansprakelijkheid. Deze criteria zijn doorslaggevend bij het aanvaarden of niet van een specifiek risico, de tarifering en de omvang van de aangeboden dekking. Deze criteria kunnen eveneens een rol spelen bij de evaluatie van het risico tijdens de duur van het verzekeringscontract (wijziging, vermindering, verzwaring of opzegging).

Woningverzekering

  Aanvaarding Tarifering Omvang waarborg
Adres van het risico
Wij verzekeren geen eigendommen in het buitenland. De omgeving (stad of platteland) kan een impact hebben op het aantal schadegevallen en op de ernst ervan.
Type woning en inboedel
Het type woning (huis of appartement), het gebruik ervan (hoofdverblijfplaats of tweede verblijf), het aantal ruimtes, het aantal gevels, de oppervlakte van de bijgebouwen... en de verzekerde roerende goederen spelen een rol bij de beoordeling van het risico en het bepalen van de premie. Bepaalde kenmerken zoals de aanwezigheid van kostbare voorwerpen, zonnepanelen, een buiten- of binnenzwembad, bijgebouwen, garages, de buiteninrichting, bescherming tegen inbraak... beïnvloeden eveneens de premie.
Gebouw in opbouw
Voor deze gebouwen kennen wij een beperkte dekking toe waardoor ook de premie lager is.
Hoedanigheid van de verzekeringnemer (eigenaar/bewoner, eigenaar/ niet-bewoner of huurder)
De hoedanigheid van de verzekeringnemer bepaalt het belang van de te verzekeren goederen en de aansprakelijkheidsdekkingen.
Bewoning van het pand
De tijd dat het pand onbewoond is, heeft een invloed op het risico op diefstal.
Antecedenten
Het aantal schadegevallen uit het verleden en de omstandigheden van vorige schadegevallen zijn indicatoren om de algemene staat en/of het onderhoud van de eigendommen te beoordelen en het risico beter in te schatten.
Opzegging van een contract door onze maatschappij of een andere verzekeraar
Deze criteria stellen ons in staat om het risico en de aanvaarding ervan in te schatten.
Betwiste Zaken
Een procedure die werd opgestart tegen de verzekeringnemer ten gevolge van wanbetaling kan een impact hebben op de beoordeling van het risico en de aanvaarding ervan.
Afstand van verhaal
Indien een clausule “afstand van verhaal” in het contract is opgenomen, impliceert de beperking van ons recht op verhaal voor ons een verhoging van het risico.
Verzekeringspakket van de verzekeringnemer bij onze maatschappij
Ons commerciële beleid bevoordeelt klanten die reeds een ander contract hebben bij onze maatschappij.
Optionele waarborgen
De aanvaarding van optionele waarborgen hangt samen met de aanvaarding van de hoofdwaarborg. Er zijn geen specifieke criteria qua tarifering of omvang van de waarborg aangezien het om een forfaitaire premie gaat.

Familiale burgerlijke aansprakelijkheid

  Aanvaarding Tarifering Omvang waarborg
Adres van de verzekeringnemer
De verzekeringnemer moet zijn gebruikelijke woonplaats in België hebben.
Persoonlijke situatie van de verzekeringnemer
De verzekeringnemer maakt deel uit van een gezin of is alleenstaande.
Paardachtigen
Het aantal verzekerde paardachtigen kan een impact hebben op de tarifering.
Antecedenten
Het aantal schadegevallen uit het verleden en de omstandigheden van die vorige schadegevallen zijn indicatoren om de kans op toekomstige schadegevallen beter in te schatten.
Opzegging van een contract door onze maatschappij of een andere verzekeraar
Dit criterium wordt gebruikt omdat deze risico’s een hogere frequentie van schadegevallen kunnen hebben.
Betwiste Zaken
Een procedure die werd opgestart tegen de verzekeringnemer ten gevolge van wanbetaling kan een impact hebben op de beoordeling van het risico en de aanvaarding ervan.