Je familiale verzekering, die bij ACM Insurance de naam Family Serenity draagt, vergoedt schade die jij of één van je inwonende gezinsleden onopzettelijk veroorzaakt aan derden. Enkele voorbeelden:

  • Je steekt onvoorzichtig de straat over en knalt pardoes tegen een fietser aan. Die valt en breekt zijn arm.
  • Je zoon voetbalt met enkele vrienden in de tuin en scoort een voltreffer … in het raam van de veranda van de buren.

In dergelijke gevallen kan je dus rekenen op je familiale verzekering om de schade te vergoeden. Hierbij geldt wel een vrijstelling van  297,32 euro (bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd). Stel, de schade bedraagt 1.500 euro. Dan betaal jij zelf 297,32 euro en ACM Insurance 1202,68 euro.

Ook voor toegelaten huisdieren

Je familiale verzekering komt ook tussen als huisdieren waarvan jij eigenaar of bewaker bent schade zouden veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan je hond die de sofa van vrienden aan stukken scheurt. Schade door rijpaarden waarvan jij bewaker (maar geen eigenaar) bent, wordt eveneens terugbetaald (na aftrek van de vrijstelling).

Wat als je eigenaar bent van een paardachtige (paard, pony, ezel) die schade veroorzaakt?

Ook dan kan je ervoor zorgen dat je familiale verzekering instaat voor de vergoeding van schade veroorzaakt door je paard. Maar … dan moet je wel vooraf de optie Burgerlijke Aansprakelijkheid Eigenaar van Paardachtigen onderschrijven. In dat geval zal ACM Insurance de schade die je paard veroorzaakt vergoeden (verminderd met de vrijstelling). Als je jouw paard gratis uitleent, dan wordt ook de persoonlijke aansprakelijkheid van de lener gedekt.

Zijn bepaalde risico’s met paardachtigen uitgesloten?

Ja. Ongevallen die veroorzaakt worden tijdens trainingen of wedstrijden zijn niet verzekerd. Hetzelfde geldt voor jouw aansprakelijkheid in de hoedanigheid van verhuurder van paarden. Als je paard uitbreekt en zichzelf daarbij verwondt, dan valt dit niet onder je familiale verzekering. Die vergoedt immers enkel schade aan derden.

Meer weten?

Bekijk hier de infofiche over Family Serenity. Heb je nog vragen of ben je op zoek naar persoonlijk advies over je verzekeringen? Neem gerust contact met ons op en wij beantwoorden je vragen!

 

Raadpleeg eerst het informatiedocument (IPID) van de familiale verzekering Family Serenity voor meer informatie over uitsluitingen, beperkingen, eigen risico's en voorwaarden alvorens de verzekering te onderschrijven. ACM Belgium NV is een Belgische verzekeringsonderneming erkend onder code 0964, handelend onder de commerciële naam ACM Insurance en onderworpen aan het toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be) en de Nationale Bank van België (NBB, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) - Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel - RPR Brussel 0428.438.211 - IBAN BE43 3101 9596 0601 - BIC BBRUBEBB - Tel. +32 (0)2 673 80 30. ACM Belgium NV werkt samen met de bijstandsverlener AWP P&C NV, handelend onder de commerciële naam Mondial Assistance, Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel, RPR Brussel 0837.437.919, toegelaten onder de code 2769, om tak 18 te verstrekken. Bij een bijstandsaanvraag zullen je persoonsgegevens worden verwerkt conform de richtlijnen opgenomen in hun privacyverklaring. Het Belgische recht is van toepassing op dit verzekeringsproduct. Het contract wordt afgesloten voor 1 jaar. Op het einde van die periode wordt het automatisch verlengd voor een jaar, tenzij één van de partijen het contract opzegt volgens de voorwaarden en de modaliteiten bepaald in de algemene voorwaarden. Elke klacht kan ingediend worden bij ACM Belgium NV, Koning Albert II-laan 2 in 1000 Brussel, of bij de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35 in 1000 Brussel.

Deel dit artikel op sociale netwerken

Je bent misschien geïnteresseerd in...