Home Serenity, de woningverzekering van ACM Insurance, richt zich zowel tot eigenaars, verhuurders als huurders van woningen gelegen in België. Naargelang je statuut, geniet je bepaalde specifieke dekkingen.

Welke waarborgen bevat de woningverzekering van ACM Insurance?

Deze verzekering beschermt je woning tegen de volgende risico’s:

 • brand
 • aanslagen en arbeidsconflicten
 • storm, hagel en sneeuwdruk
 • natuurrampen
 • werking van elektriciteit
 • glasbreuk
 • waterschade en schade door stookolie mits naleving van de preventiemaatregelen
 • burgerlijke aansprakelijkheid gebouw
 • schade aan je woning als rechtstreeks gevolg van (een poging tot) diefstal of vandalisme.

Daarnaast geniet je onder bepaalde voorwaarden nog van een aantal extra waarborgen, zoals de vergoeding van:

 • reddingskosten of kosten voor dringende en noodzakelijke maatregelen om schade te voorkomen of te beperken
 • kosten voor sloping en opruiming
 • kosten voor bewaring en opslag
 • verlies van huurinkomsten (als verhuurder), verlies van genot (eigenaar) of aansprakelijkheid tegenover de verhuurder voor verlies van huurinkomsten (huurder)
 • kosten voor tijdelijke huisvesting
 • expertisekosten.

Heb je ook je inboedel verzekerd in Home Serenity? Dan dekken wij je voertuig in rust.

24/7 bijstand

Je hebt ook recht op bijstand als je met een probleem in je woning zit. Heb je jezelf buitengesloten, dan zorgen wij voor een slotenmaker. Heb je dringend een loodgieter of elektricien nodig? Dan krijg je van ons contactgegevens van vakmensen in je buurt. Onze specialisten zijn 24/7 bereikbaar!

En onze woningverzekering heeft nog wat extra’s in petto

Je merkt het: een woningverzekering van ACM Insurance biedt je erg uitgebreide dekkingen.  En we zijn er nog niet … Naast de erg ruime standaardwaarborgen kan je jouw woningverzekering nog verder uitbreiden met een aantal optionele waarborgen. We geven je enkele voorbeelden :

 • Diefstal en vandalisme van de inboedel.
 • Alle risico’s: je toestellen, meubilair, … zijn gedekt tegen schade door plotse, onvoorziene of toevallige gebeurtenissen.
 • Meubilair dat onherroepelijk beschadigd is, wordt vergoed tegen nieuwwaarde (als het op het moment van de schade nog in degelijke, werkende staat was).
 • Is er een huishoudelijk (wasmachine, droogkast, vaatwasser, …) of audiovisueel toestel (TV, projector/beamer, …) defect? Dan kan je een beroep doen op onze bijstandsservice.
 • Onrechtstreekse verliezen: we betalen in bepaalde omstandigheden 10% extra schadevergoeding uit om eventuele extra kosten te dekken.
 • Rechtsbijstand: raak je betrokken in een geschil, dan zorgen wij ervoor dat er alles aan gedaan wordt om tot een minnelijke, gerechtelijke, buitengerechtelijke of administratieve oplossing te komen, met een optimale verdediging van jouw belangen.

Bereken zelf je premie voor een woningverzekering

Vul enkele gegevens in en binnen een paar minuten weet je precies hoeveel een woningverzekering bij ACM Insurance kost.
Bereken hier de premie voor jouw woningverzekering.

Neem gerust contact met ons op en wij helpen je graag verder!

 

Raadpleeg eerst het informatiedocument (IPID) van de woningverzekering Home Serenity voor meer informatie over uitsluitingen, beperkingen, eigen risico's en voorwaarden alvorens de verzekering te onderschrijven. ACM Belgium NV is een Belgische verzekeringsonderneming erkend onder code 0964, handelend onder de commerciële naam ACM Insurance en onderworpen aan het toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be) en de Nationale Bank van België (NBB, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) - Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel - RPR Brussel 0428.438.211 - IBAN BE43 3101 9596 0601 - BIC BBRUBEBB - Tel. +32 (0)2 673 80 30. ACM Belgium NV werkt samen met de bijstandsverlener AWP P&C NV, handelend onder de commerciële naam Mondial Assistance, Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel, RPR Brussel 0837.437.919, toegelaten onder de code 2769, om tak 18 te verstrekken. Bij een bijstandsaanvraag zullen je persoonsgegevens worden verwerkt conform de richtlijnen opgenomen in hun privacyverklaring. Het Belgische recht is van toepassing op dit verzekeringsproduct. Het contract wordt afgesloten voor 1 jaar. Op het einde van die periode wordt het automatisch verlengd voor een jaar, tenzij één van de partijen het contract opzegt volgens de voorwaarden en de modaliteiten bepaald in de algemene voorwaarden. Elke klacht kan ingediend worden bij ACM Belgium NV, Koning Albert II-laan 2 in 1000 Brussel, of bij de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35 in 1000 Brussel.

Deel dit artikel op sociale netwerken

Je bent misschien geïnteresseerd in...