Het antwoord op de vraag hangt af van wie er aansprakelijk is voor het ongeval. We overlopen de verschillende scenario’s:

Jij bent Bob en je bent aansprakelijk voor het ongeval

Ben je verzekerd bij ACM Insurance, dan kan je op beide oren slapen.

  • Via je autoverzekering Car Serenity geniet je de BOB-waarborg. Die zorgt ervoor dat ACM Insurance de schade aan de auto van je vriend vergoedt.
  • De BA-verzekering van je vriend dekt de schade van de tegenpartij.

Jij bent Bob en je bent niet aansprakelijk voor het ongeval

Dan zal de BA-verzekering van de tegenpartij de schade aan de auto van je vriend vergoeden.

En wat als je vriend Bob is en met jouw auto een ongeval heeft?

Ook dan is het de vraag wie er aansprakelijk is.

  • Is je vriend aansprakelijk, en heb jij een (Mini of Full) Omniumverzekering bij ACM Insurance? Dan vergoedt ACM Insurance de schade aan je wagen. De schade van de tegenpartij wordt betaald door je BA-verzekering.
  • Is de tegenpartij aansprakelijk? Dan vergoedt de BA-verzekering van de tegenpartij de schade aan je wagen.

 

Raadpleeg eerst het informatiedocument (IPID) van de autoverzekering Car Serenity voor meer informatie over uitsluitingen, beperkingen, eigen risico's en voorwaarden alvorens de verzekering te onderschrijven. ACM Belgium NV is een Belgische verzekeringsonderneming, erkend door de NBB onder nummer 0964 - RPR Brussel 0428.438.211 en handelend onder de commerciële naam ACM Insurance, met maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel - IBAN BE43 3101 9596 0601 - BIC BBRUBEBB. ACM Belgium NV werkt samen met de bijstandsverlener AWP P&C NV, handelend onder de commerciële naam Mondial Assistance, Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel, RPR Brussel 0837.437.919, toegelaten onder de code 2769, om tak 18 te verstrekken. Bij een bijstandsaanvraag zullen je persoonsgegevens worden verwerkt conform de richtlijnen opgenomen in hun privacyverklaring. Het Belgische recht is van toepassing op dit verzekeringsproduct. Het contract wordt afgesloten voor 1 jaar. Op het einde van die periode wordt het automatisch verlengd voor een jaar, tenzij één van de partijen het contract opzegt volgens de voorwaarden en de modaliteiten bepaald in de algemene voorwaarden.

Deel dit artikel op sociale netwerken

Je bent misschien geïnteresseerd in...