Het grote verschil tussen tak 21 en tak 23 is de beleggingsstrategie en het rendement dat je mag verwachten. Bij tak 21 krijg je een gewaarborgde intrestvoet op iedere storting, terwijl je rendement bij tak 23 afhangt van de resultaten van gekozen beleggingsfondsen. Ook fiscaal zijn er enkele belangrijke verschilpunten tussen beide.

Wat is een tak 21-levensverzekering?

De premies die je stort in een tak 21-levensverzekering leveren je een gewaarborgde intrestvoet op, eventueel aangevuld met een winstdeelname. Die laatste hangt af van de resultaten van de verzekeraar en is dus niet gegarandeerd.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van tak 21?

 • Je geniet zekerheid. Je kan geen geld verliezen, tenzij de verzekeraar failliet zou gaan. Maar door de strenge controles waaraan verzekeraars onderworpen worden, is die kans uiterst klein.
 • Het is mogelijk om via je tak 21-levensverzekering een mooi belastingvoordeel te genieten. Je spaart dan via je tak 21-contract in het stelsel van het pensioensparen of het langetermijnsparen.
 • Je hoeft evenwel niet voor pensioensparen of langetermijnsparen te kiezen. Het is perfect mogelijk om te sparen via tak 21 zonder fiscaal voordeel.
 • Laat je het kapitaal van je tak 21-levensverzekering minstens acht jaar onaangeroerd? Dan betaal je geen roerende voorheffing op het rendement! Je kan aan die roerende voorheffing ook ontsnappen via een overlijdensdekking van 130% in je contract.
 • Je kiest vrij de begunstigden van je contract. Opgelet, als je kiest voor pensioen- of langetermijnsparen, dan moet je je houden aan de voorgeschreven wettelijke bepalingen inzake begunstiging.
 • Het is mogelijk om aanvullende dekkingen op te nemen in je tak 21-verzekering, zoals een extra overlijdenskapitaal. Zo bescherm je je gezin nog extra op financieel vlak.

Waarmee moet je rekening houden bij tak 21?

 • Je betaalt op elke storting een premietaks van 2%. Bij pensioensparen hoef je deze taks niet te betalen.
 • Je kan het kapitaal van je verzekering pensioensparen of langetermijnsparen maar opvragen wanneer je met wettelijk pensioen gaat of in aanmerking komt voor vervroegd wettelijk pensioen.

Wat is een tak 23-levensverzekering?

Bij tak 23 krijg je geen gewaarborgde intrestvoet, maar hangt je rendement af van de prestaties van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen. Die fondsen investeren op hun beurt in activa zoals aandelen, obligaties, grondstoffen, ... Doen die fondsen het goed, dan mag je een mooi rendement verwachten. Maar in moeilijke beurstijden kan je rendement laag uitvallen, en kan je zelfs geld verliezen.

Vooraleer je belegt in een tak 23-levensverzekering wordt eerst je beleggingsprofiel bepaald. Daartoe wordt gepolst naar je houding tegenover risico’s, alsook naar je kennis van financiële producten en je financiële situatie. Vervolgens krijg je een voorstel voor een tak 23-levensverzekering die bij jouw profiel aansluit.

Enkele belangrijke troeven van tak 23-levensverzekeringen:

 • Je investeert in beleggingsfondsen die beheerd worden door specialisten. Je hebt toegang tot een aantal fondsen, waaruit jij een keuze kan maken.
 • Je krijgt mogelijk uitzicht op een hoger rendement dan op een spaarrekening of een tak 21-contract. Maar je hebt geen garanties: je kan ook geld verliezen.
 • Je kan je beleggingsrisico verkleinen door je investeringen te spreiden. Daarnaast kan je via enkele financiële opties je winst beschermen en/of je mogelijk verlies beperken.
 • Je betaalt geen roerende voorheffing op de meerwaarde.
 • Je kiest vrij je begunstigde. Zo kan je jouw tak 23-contract gebruiken als een handige tool om je successieplanning of vermogensoverdracht te regelen. Bij pensioen- of langetermijnsparen liggen de begunstigingsclausules echter vast als je fiscaal voordeel wil genieten.
 • Ook bij tak 23 kan je aanvullende dekkingen opnemen om je gezin financieel nog beter te beschermen.

Net zoals bij tak 21 betaal je bij tak 23 steeds een premietaks van 2%, tenzij het om een pensioenspaarverzekering gaat.

 

Raadpleeg eerst de informatiedocumenten (IPID) voor meer informatie over uitsluitingen, beperkingen, eigen risico's en voorwaarden alvorens de verzekering te onderschrijven. ACM Belgium Life NV is een Belgische verzekeringsonderneming, erkend door de NBB onder nummer 0956 - RPR Brussel 0403.217.320 en handelend onder de commerciële naam ACM Insurance, met maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel - IBAN BE31 9540 1981 8155 - BIC BBRUBEBB. Het Belgische recht is van toepassing op dit verzekeringsproduct.

Deel dit artikel op sociale netwerken

Je bent misschien geïnteresseerd in...