Aparte brandverzekering nodig?

Hoewel iedereen nog praat over een brandverzekering, dekt deze term de lading al lang niet meer. De ‘brandverzekering’ komt immers ook tussen bij waterschade, glasbreuk, alsook schade door natuurrampen, storm en hagel, elektriciteit, … Daarom wordt vaak de term ‘woningverzekering’ gebruikt in plaats van brandverzekering.

Moet jij als kotstudent een aparte woningverzekering voor je kot nemen? Het antwoord hierop hangt af van de vraag of je ouders of jij eigenaar of huurder zijn van je kot.

Je huurt een kot gelegen in België

Dan heb je als kotstudent geen eigen brandverzekering nodig als je ouders hun woning (huis of appartement) als hoofdverblijfplaats verzekerd hebben via de woningverzekering Home Serenity van ACM Insurance. Die dekt dan meteen ook jouw huurdersaansprakelijkheid voor je kot. Als ook de inboedel van de woning van je ouders verzekerd is, wordt ook het meubilair dat verplaatst is naar jouw studentenkot verzekerd.

Ter info: de verhuurder van je kot zal wellicht eisen dat je bewijst dat er een brandverzekering is voor je kot. Je kan dan de polis van je ouders doorgeven.

Indien je ouders geen eigen brandverzekering hebben die de huurdersaansprakelijkheid voor je kot dekt, dan zal je zelf een huurdersverzekering moeten afsluiten.

Je ouders zijn eigenaar van je kot

In dat geval is een aparte woningverzekering wel nodig. Ook je inboedel verzeker je dan via de woningverzekering van je kot.

Opgelet met waardevolle voorwerpen

Heb je waardevolle spullen op je kot liggen, zoals een muziekinstrument of een duur fototoestel? Neem hierover dan even contact op met ACM Insurance. De kans bestaat immers dat de voorziene inboedeldekking dan niet volstaat. We lossen dit dan voor jou op.

En hoe zit het met een diefstaldekking?

Diefstal is standaard niet gedekt in de woningverzekering van ACM Insurance, maar het is wel een optionele waarborg. Je kan er dus wel voor kiezen om deze dekking te onderschrijven. Bevat de ACM Insurance woningverzekering van de woning van je ouders een diefstalwaarborg en huur je een kot? Dan geldt die diefstaldekking automatisch ook voor jouw kot.

Moet je als kotstudent een aparte familiale verzekering hebben?

Neen, op voorwaarde dat je nog bij je ouders gedomicilieerd bent. Hebben ze bij ACM Insurance een familiale verzekering Family Serenity afgesloten? Dan dekt die ook jouw privé-aansprakelijkheid.

Hebben je ouders geen familiale verzekering? Of heb je je domicilie verhuisd naar je kotadres? Dan moet je wel een eigen familiale verzekering nemen.

Heb je nog vragen of ben je op zoek naar advies over je verzekeringen? Neem gerust contact met ons op en wij helpen je graag verder!/a>

 

Raadpleeg eerst het informatiedocument (IPID) van de woningverzekering Home Serenity en het informatiedocument (IPID) van de familiale verzekering Family Serenity voor meer informatie over uitsluitingen, beperkingen, eigen risico's en voorwaarden alvorens de verzekering te onderschrijven. ACM Belgium NV is een Belgische verzekeringsonderneming erkend onder code 0964, handelend onder de commerciële naam ACM Insurance en onderworpen aan het toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be) en de Nationale Bank van België (NBB, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) - Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel - RPR Brussel 0428.438.211 - IBAN BE43 3101 9596 0601 - BIC BBRUBEBB - Tel. +32 (0)2 673 80 30. ACM Belgium NV werkt samen met de bijstandsverlener AWP P&C NV, handelend onder de commerciële naam Mondial Assistance, Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel, RPR Brussel 0837.437.919, toegelaten onder de code 2769, om tak 18 te verstrekken. Bij een bijstandsaanvraag zullen je persoonsgegevens worden verwerkt conform de richtlijnen opgenomen in hun privacyverklaring. Het Belgische recht is van toepassing op dit verzekeringsproduct. Het contract wordt afgesloten voor 1 jaar. Op het einde van die periode wordt het automatisch verlengd voor een jaar, tenzij één van de partijen het contract opzegt volgens de voorwaarden en de modaliteiten bepaald in de algemene voorwaarden. Elke klacht kan ingediend worden bij ACM Belgium NV, Koning Albert II-laan 2 in 1000 Brussel, of bij de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35 in 1000 Brussel.

Deel dit artikel op sociale netwerken

Je bent misschien geïnteresseerd in...