Waarom kiezen voor een VAPZ?

Ben je zelfstandige? Dan weet je waarschijnlijk dat je wettelijk pensioen niet erg hoog zal zijn. Om ervoor te zorgen dat je financieel comfortabel kan leven na je actieve carrière, is het verstandig om zelf een aanvullend pensioen op te bouwen. Hoewel je dit kan aanvullen met andere oplossingen, is het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) veruit de meest interessante vorm van pensioensparen.

Onze oplossing, Agenia Business VAPZ

Agenia Business VAPZ is een tak 21-levensverzekering waarmee je een aanvullend pensioen kan opbouwen, bovenop je wettelijk pensioen. Het heeft vele voordelen, vooral op fiscaal gebied. De premies zijn namelijk volledig aftrekbaar als beroepskosten, wat je belastbare basis vermindert. Hierdoor betaal je niet alleen minder belastingen, maar ook minder sociale bijdragen.

Voor wie?

Een VAPZ is in de eerste plaats bedoeld voor zelfstandigen, zowel met een vennootschap als zonder, die sociale bijdragen betalen en dus rechten opbouwen voor het wettelijk pensioen. Kunnen zich inschrijven:

Zelfstandigen in hoofdberoep

Zelfstandigen in bijberoep, behalve starters

Meewerkende echtgenoten of wettelijk samenwonenden

Zelfstandige helpers

Bedrijfsleiders

Vrije beroepen: artsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten...

In tegenstelling tot het IPT-pensioenplan, wordt de VAPZ op naam van de zelfstandige als natuurlijke persoon afgesloten en niet op naam van de vennootschap.

Voordelen van ACM Insurance

 • Minder belastingen en sociale bijdragen

  Met Agenia Business VAPZ kan je 100% van de betaalde premies aftrekken als beroepskosten. Hierdoor verlaag je je belastbaar inkomen dat wordt gebruikt als basis voor de berekening van je sociale bijdragen. Je recupereert uiteindelijk minstens 50% en tot wel 70% van je premies. Het bedrag dat je elk jaar kan aftrekken als beroepskosten is echter beperkt tot 8,17% van je referentie-inkomen, met een maximum van €3.965,77 voor 2024. Onder referentie-inkomen wordt verstaan je netto belastbaar beroepsinkomen van de laatste drie jaar, zoals vermeld op het betalingsbericht van je voorlopige sociale bijdragen. Je kan ook je premie berekenen op basis van je sociale bijdragen, wat handig kan zijn voor bijvoorbeeld zelfstandigen in hoofdberoep die nog geen drie jaar actief zijn. Een ander groot voordeel van de VAPZ is dat je ook kan profiteren van een gunstige eindbelasting op het opgebouwde kapitaal op het moment van je pensioen.

 • Echte zekerheid

  Agenia Business VAPZ is een tak 21-spaarverzekering. Het biedt je 100% zekerheid. Je kapitaal is beschermd en je profiteert van een gegarandeerde rentevoet. Dit alles kan nog worden aangevuld met een mogelijke variabele winstdeelname.

 • Flexibiliteit

  Je kan zelf de frequentie en het bedrag van je stortingen kiezen. Je kan premies blijven betalen tot de leeftijd van je wettelijk pensioen en zelfs daarna als je blijft werken en sociale bijdragen betaalt.

 • Financiering van onroerend goed

  Heb je plannen voor onroerend goed? Met Agenia Business VAPZ kan je een voorschot aanvragen op de opgebouwde reserve nog voor de datum van je wettelijk pensioen, om een woning te kopen, te bouwen of te renoveren binnen de Europese Economische Ruimte (mits bepaalde voorwaarden).

 • Cumuleerbaar

  Een VAPZ kan perfect worden gecombineerd met andere pensioenspaarplannen. Heb je een vennootschap en heb je nog fiscale ruimte over? Dan kun je je VAPZ combineren met een individuele pensioentoezegging (IPT) om meer kapitaal op te bouwen in de tweede pensioenpijler.

For the developpers:
Mobile : ouvrir plusieurs onglets (by default)
Mobile : ne pas ouvrir plusieurs onglets
Desktop : Ajout des arrows (by default)
Desktop : Enlèvement des arrows

Productkenmerken

Agenia Business VAPZ is een tak 21-verzekeringsproduct met een gegarandeerd rendement. De verzekeringnemer is een natuurlijk persoon van minimaal 18 jaar oud. Er is geen maximale leeftijd van toepassing. De verzekerde is een natuurlijk persoon die in België woont, van minimaal 18 jaar oud op het moment van afsluiten en maximaal 70 jaar oud. De begunstigde bij leven is de verzekerde zelf. De begunstigde bij overlijden kan vrij worden bepaald door de verzekeringnemer.

Nuttige documenten

Algemene voorwaarden

Gelieve dit document te raadplegen alvorens een contract te ondertekenen.

Financiële infofiche

Gelieve dit document te raadplegen alvorens een contract te ondertekenen.

Klachten

Je kan met elke klacht over dit product en/of de ermee verbonden diensten terecht bij:

 • je Beobank kantoor of bij de klantenservice van Beobank op +32 (0)2 620 27 17 of via contactinfo@beobank.be
 • bij de klantenservice van ACM Insurance, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel of via complaints-life@acm.be
 • bij de Ombudsman van de Verzekeringssector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per fax op 02/547.59.75 of via info@ombudsman-insurance.be.