Onze oplossing, Agenia Business IPT

Agenia Business IPT stelt je in staat om een pensioenkapitaal op te bouwen via een tak 21-levensverzekering (kapitaalgarantie met gegarandeerde rentevoet) of tak 23 (blootstelling aan de aandelen- en obligatiemarkten) of een combinatie van beide.

Waarom kiezen voor een IPT?

Een IPT of individuele pensioentoezegging, is een fiscaal voordelige manier om een extralegaal pensioenkapitaal op te bouwen ten gunste van jezelf. Jij betaalt geen bijdragen, maar jouw bedrijf doet dat. Je bedrijf kan de betaalde premies fiscaal aftrekken (inclusief premietaks) als beroepskosten. Aan jouw zijde geniet je van een gunstige eindbelasting op het opgebouwde kapitaal op het moment van pensionering.

Voor wie?

Een IPT is bedoeld voor onafhankelijke bedrijfsleiders die een officieel mandaat hebben binnen een vennootschap in België (bestuurders, zaakvoerders en directeurs van onafhankelijke ondernemingen, actieve vennoten van een NV, BVBA of CV) en een maandelijks inkomen ontvangen.

Beleggingsstrategie op maat

3 strategieën om je pensioenkapitaal op te bouwen:

Tak 21

Een tak 21-levensverzekering biedt kapitaalbescherming, een gegarandeerd rendement en eventuele winstdeling.

Tak 23

Een tak 23-beleggingsverzekering biedt geen kapitaalbescherming of gegarandeerd rendement, maar wel potentieel hogere rendementen. Het rendement is afhankelijk van de onderliggende beleggingsfondsen waarin je investeert via tak 23. Je hebt de mogelijkheid om te investeren in een van de 4 Beobank Funds-fondsen. De 4 compartimenten van Beobank Funds bestaan uit een gediversifieerde portefeuille van kwaliteitsvolle beleggingsfondsen en zijn elk gericht op een andere beleggingsstrategie: conservatief, defensief, gebalanceerd of groeigericht. Je kiest het compartiment dat het beste past bij jouw beleggersprofiel.

Combinatie tak 21 en 23

Deze optie biedt het beste van beide werelden. De verdeling van premies en winstdeling is altijd afgestemd op je leeftijd en risicobereidheid. Als je jong bent, kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om meer gebruik te maken van tak 23 om je pensioenkapitaal op te bouwen. Nader je de pensioenleeftijd, dan kan je de schommelingen van je reserves beperken door meer te kiezen voor tak 21.
Bovendien kan je altijd de verdeling tussen tak 21 en tak 23 aanpassen. Hetzelfde geldt als je wil overstappen naar een ander compartiment van Beobank Funds. Een dergelijke wijziging of herallocatie is één keer per jaar volledig kosteloos.

Voordelen van ACM Insurance

 • Minder belastingen

  Als ondernemer kan je vennootschap een pensioen voor jou opbouwen en tegelijkertijd haar fiscale lasten verlagen. Ze kan namelijk 100% van de premies (inclusief premietaks) aftrekken als beroepskosten, met inachtneming van de 80%-regel. Deze regel bepaalt dat de som van je wettelijk pensioen (eerste pijler) en je professioneel aanvullend pensioen (tweede pijler) voor een volledige loopbaan van 40 jaar niet meer dan 80% mag bedragen van je laatste normale brutojaarloon. Het eventuele aanvullende pensioen dat je privé opbouwt via een pensioenspaarplan of langetermijnsparen (derde pijler) en beleggingen (vierde pijler) wordt hier niet in meegerekend.

 • Back-service

  Met het back-serviceprincipe kan je een inhaalpremie (éénmalig of gespreid) betalen voor alle dienstjaren die je hebt gewerkt binnen de onderneming vóór de invoering van de IPT, en zelfs voor de jaren die je elders buiten de onderneming hebt gewerkt (met een maximum van 10 jaar).

 • Rechtszekerheid

  Jij, en niet jouw bedrijf, ontvangt de opgebouwde pensioenreserve op het moment van je pensionering. Jouw pensioenrechten blijven ook definitief verworven, zelfs als je van werkgever verandert, in geval van ontslag, fusie, stopzetting van activiteiten of faillissement van je bedrijf.

 • Flexibiliteit

  Je kan op elk moment het contract wijzigen en je bent niet verplicht om jaarlijks een storting te doen. Jij bepaalt het bedrag van de premie (binnen de grenzen van de 80%-regel) en het risiconiveau van je investering.

 • Onroerend goed financieren

  Heb je plannen om een onroerend goed te financieren? Met Agenia Business IPT kan je een voorschot aanvragen op de opgebouwde reserve nog voor de datum van je wettelijk pensioen, om een eigendom te kopen, te bouwen of te renoveren in de Europese Economische Ruimte (onder bepaalde voorwaarden).

 • Cumuleerbaar

  Een IPT kan perfect gecombineerd worden met andere pensioenspaarplannen. Je kan bijvoorbeeld deze combineren met een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) om zo meer kapitaal op te bouwen in de tweede pijler van de pensioenen.

For the developpers:
Mobile : ouvrir plusieurs onglets (by default)
Mobile : ne pas ouvrir plusieurs onglets
Desktop : Ajout des arrows (by default)
Desktop : Enlèvement des arrows

Productkenmerken

Agenia Business IPT is een levensverzekeringsproduct. De verzekeringnemer is de vennootschap, gevestigd in België. De verzekerde is een natuurlijke persoon, een inwoner van België, met een minimumleeftijd van 18 jaar op het moment van afsluiting en een maximumleeftijd van 70 jaar. De begunstigde bij leven is de verzekeringnemer (bedrijfsleider). De begunstigde bij overlijden kan vrij worden bepaald door de verzekeringnemer.

Klachten

Je kan met elke klacht over dit product en/of de ermee verbonden diensten terecht bij:

 • je Beobank kantoor of bij de klantenservice van Beobank op +32 (0)2 620 27 17 of via contactinfo@beobank.be
 • bij de klantenservice van ACM Insurance, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel of via complaints-life@acm.be
 • bij de Ombudsman van de Verzekeringssector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per fax op 02/547.59.75 of via info@ombudsman-insurance.be.