Segmentatiebeleid

Individuele levensverzekeringen

De Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30 april 2014. Eén van de belangrijke vernieuwingen van deze Wet handelt over de verzekeringstechniek "segmentatie". Het onderdeel over segmentatie heeft tot doel de transparantie te verhogen en de consumenten te beschermen tegen arbitraire segmentatie. De individuele levensverzekeringen vallen onder de segmentatiebepalingen van de Wet.

De Wet bepaalt dat elke segmentatie op het vlak van acceptatie, tarifering en/of de omvang van de dekking objectief moet worden gerechtvaardigd door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk moeten zijn.

ACM Belgium Life NV publiceert hieronder de criteria die zij hanteert in het kader van de segmentatie van haar individuele levensverzekeringen, en dit zowel bij een aanbod, een voorstel tot aanpassing, alsook het geval van ontbinding of weigering tot verzekering, om het van toepassing zijnde tarief en de omvang van de waarborg te bepalen.

Individuele levensverzekeringen

  Aanvaarding Tarifering Omvang waarborg
Gezondheidstoestand op het ogenblik van het onderschrijven
Dit criterium is belangrijk omdat het toelaat in te schatten of je gezondheidsproblemen hebt die een invloed kunnen hebben op je levensverwachting. Dit risico kan bijvoorbeeld toenemen indien je aan bepaalde ziektes zou lijden. Een medische vragenlijst en/of een medisch onderzoek kan/kunnen dus van je worden gevraagd.
Leeftijd van de te verzekeren persoon
Hoe hoger de leeftijd, hoe hoger het overlijdensrisico. Om die reden zal je verzekeringspremie stijgen in functie van je leeftijd.
Beroep
Je levensverwachting kan beïnvloed worden door het gevaar van het beroep. Dit is bijvoorbeeld het geval voor hoogtewerkers, bij wie de kans op een werkongeval het overlijdensrisico aanzienlijk doet toenemen.
Al dan niet roker
Roken heeft een invloed op de levensverwachting. Bijgevolg heeft het al dan niet roker zijn een invloed op je verzekeringspremie.
Lengte en gewicht
Zo brengt een aanzienlijk overgewicht gezondheidsrisico’s met zich mee die zich vertalen in het tarief van je verzekeringspremie.